Yerleşim Planı

3. 4. Salon ve Fuaye Alanı
1 2 3 4 5 6